Centrum Dydaktyczno-Technolgiczne Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

INWESTOR
Politechnika Wrocławska
LOKALIZACJA
Wrocław
DATA
2010/2011


Opis projektu

Firma INVESTBUD na przełomie 2010/2011r wykonała roboty żelbetowe trzech kondygnacji stanu surowego
budynku „Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych I Komunikacyjnych
Międzyuczelnianego Centrum Dydaktyczno-Technologicznego -Technopolis” we Wrocławiu ul. Janiszewskiego
11 pod nadzorem Generalnego Wykonawcy ABM SOLID S.A