Kompleks Edukacyjno-Badawczy Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

INWESTOR
Politechnika Wrocławska
LOKALIZACJA
Wrocław
DATA
2011


Opis projektu

Firma INVESTBUD w 2011r wykonała w stanie surowym budynek żelbetowy Politechniki Wrocławskiej Geocentrum Segment A wraz z budynkami komunikacji

„Budowa Kompleksu Edukacyjno–Badawczego Geocentrum Politechniki Wrocławskiej ul. Na grobli Wrocław” pod nadzorem Generalnego Wykonawcy Kajima Poland Sp.z.o.o.